Weblog

Blijf bij jezelf

Blijf bij jezelf

“Blijf bij jezelf”. Een veel gehoord en goed bedoeld advies. Alleen….. dan moet je wel weten wie je bent! Lees verder »

Verbinding, wat is dat?

Verbinding, wat is dat?

In verbinding met mezelf……..wat is dat? Kan ik het kopen, kan ik het leren, hoe krijg ik dat voor elkaar en wat levert het me eigenlijk op? Zo lang heb ik met deze vragen rond gelopen. Op een onbewust niveau sprak het me aan. Dat had alles te maken Lees verder »

Waarom ik faciliteer

Waarom ik faciliteer

Faciliteren betekent “mogelijk maken, voorwaarden scheppend aanbieden, vergemakkelijken, voorzieningen beschikbaar stellen. Dit woord past bij mij omdat het ruimte open laat om op eigen wijze op onderzoek uit te gaan. Lees verder »

Waarom stilte?

Waarom stilte?

Een belangrijk element in het wandelprogramma van Ontspannen Wandelreizen is stilte en dat heeft een reden. In deze context wordt met stilte bedoeld de afwezigheid van stemgeluid. Regelmatig een poosje te stoppen met het vragen en geven van aandac Lees verder »

Waarom Marokko?

Waarom Marokko?

Soms werd mij de vraag gesteld of ik ook in Europa wandelingen organiseerde, zoals bijv. in Frankrijk. Daar was ik wel gevoelig voor en heb daar op geanticipeerd. Lees verder »

Burnout

Burnout

Burnout is toch een aan werk gerelateerd probleem? Heeft toch alles te maken met grenzen stellen, voor jezelf opkomen, wat minder perfectionistisch te werk gaan. Lees verder »

Vreemde combinatie

Vreemde combinatie

In mijn weblog schrijf ik over mijn wandelorganisatie en over de gevolgen van vroegkinderlijke ervaringen die mijn levenskwaliteit beïnvloed hebben. Lees verder »

De effecten van emotionele verwaarlozing.

De effecten van emotionele verwaarlozing.

Mensen die te maken hebben gehad met emotionele verwaarlozing hebben ongewild en soms zelfs onbewust, moeite met vertrouwen. Lees verder »

Een wandeldag in het Saghro gebergte

Een wandeldag in het Saghro gebergte

Wakker worden in een oase van stilte. Midden in een oeroud landschap waar het lijkt of de tijd heeft stil gestaan. Wat is heerlijker dan ontbijten in de warme zon en alle tijd hebben.   Lees verder »

Een wandeldag in de Rozen Vallei

Een wandeldag in de Rozen Vallei

Een imposant berglandschap, een helder licht en rondom stilte, als je s ’morgens je hoofd buiten de tent steekt.  Een mooier begin van een wandeldag in de Rozenvallei kan bijna niet.  Lees verder »

Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn

Het fascineert me dat er enerzijds mensen zijn die het belangrijk vinden om hun zelfbewustzijn te ontwikkelen en zich daar actief mee bezig houden. Lees verder »

Op reis met je verlangen

Op reis met je verlangen

De deelnemers vann Ontspannen Wandelreizen hebben allemaal een bepaalde reden om op stap te gaan in de bergen van Marokko. Voor de één is die reden duidelijker dan voor de ander. Lees verder »

Bewegen naar de kern of om de hete brij heen blijven draaien?

Bewegen naar de kern of om de hete brij heen blijven draaien?

Wat als ik eerder had geweten dat mijn familiegeschiedenis zo’n enorme invloed heeft gehad op mijn leven?  Hoe had mijn leven er dan op dit moment uitgezien? Lees verder »

Het wetende - en voelende lichaam

Het wetende - en voelende lichaam

“Je moet het voelen, Lia”. Meer dan eens kreeg ik dit te horen in een begeleidings sessie en hoe harder dit werd geroepen hoe slechter ik me ging voelen. Lees verder »

De mythe van de moederliefde

De mythe van de moederliefde

Het lijkt zo vanzelfsprekend. Een moeder houdt onvoorwaardelijk van haar kind en het kind houdt van de moeder. En deze liefde blijft in essentie in heel hun leven bestaan. Lees verder »

Van wandelpad naar levenspad

Van wandelpad naar levenspad

Voorjaar 2018, ik was volkomen van mijn padje, de weg kwijt en verdwaald in heftige emoties en gebeurtenissen. Hoe nu verder, waar kon ik heen, met wie moest ik nu wat uitzoeken?? Lees verder »

Impressie van de wandeltrektocht voor coaches in het Saghro gebergte, oktober 2019

Impressie van de wandeltrektocht voor coaches in het Saghro gebergte, oktober 2019

In deze wandelreis gaat het om even uit de dagdagelijkse geluiden en prikkels te zijn. Even geen ratelende machines, altijd aanwezige industrie, razende auto’s, rinkelende telefoons, mails en berichten die hun komst met een eigen gekozen geluidstoon Lees verder »

Hoeveel prikkels trek je nog?

Hoeveel prikkels trek je nog?

Je hebt een smartphone, een tablet en een laptop of pc. Minimaal twee social media-accounts, een abonnement op Netflix en YouTube kent geen geheimen voor je. Lees verder »

De Marokkaanse begeleiders in het zonnetje

De Marokkaanse begeleiders in het zonnetje

Het is heel simpel, zonder de Berberse begeleiders gaat geen enkele wandeltrektocht in Marokko van start. Lees verder »

Reisverhaal MGoun regio met een gluten allergie

Reisverhaal M'Goun regio met een gluten allergie

Ik vind het lastig om woorden te vinden die de reis kunnen omschrijven. ‘Geweldig’, ‘prachtig’? Ja, dat was het allebeide, maar het dekt niet de lading Lees verder »