Wie is Lia

Bewustwording

De rode draad in mijn leven heeft alles te maken met "bewustwording".
Lange tijd ben ik onwetend geweest over het vage gevoel dat er iets niet klopte in mijn leven. Dat heeft geleid tot een lange zoektocht naar antwoorden.
Enkele jaren geleden viel het kwartje. De reden waarom ik worstelde met mezelf had alles te maken met mijn levensgeschiedenis en de gevolgen daarvan. 
Op de blogpagina "vreemde combinatie" ga ik wat dieper in op dit thema.

Verder kijk ik terug op een kleurrijk arbeidzaam leven. Ik heb gewerkt als verpleegkundige, als danspedagoge na een studie aan de toenmalige Rotterdamse Dansacademie en later als dans/bewegingstherapeut in de GGZ. Nadat deze vaktherapie werd weg bezuinigd heb ik mij omgeschoold tot agoog in de GGZ.
In mijn laatste baan in loondienst als psychiatrisch verpleegkundige op een spoedeisende hulp van een psychiatrisch ziekenhuis voelde ik me als een vis in het water.

Start Ontspannen Wandelreizen

In 2008 ben ik gestart met Ontspannen Wandelreizen. Aanleiding om naar Marokko te gaan was het lezen van een boek van wereldfietser Frank van Rijn: "Door Sahara en Sahel". De beschrijving van het oversteken van de Hoge Atlas in Marokko boeide me mateloos.
Tijdens mijn eerste wandeltrektocht leerde ik de Berber begeleider Hossaine kennen. Toen we voor de vierde keer samen op pad waren kwamen we gezeten op een rots op het idee om wat meer mensen mee te nemen. Mensen die onze unieke aanpak waarderen.

En dan nu eens kennismaken? Ga hiervoor naar de contactpagina.